01605-292531
Taltola, Khilgaon 1219
Shaih Al-Bukhari by DR. Muhammad Muhsin Khan

Shaih Al-Bukhari by DR. Muhammad Muhsin Khan

৳ 1,200.00

𝐎𝐫𝐒𝐠𝐒𝐧𝐚π₯ 𝐁𝐨𝐨𝐀!DR. Muhammad Muhsin Khan

“Shaih Al-Bukhari”

This summarized edition of Sahih Al-Bukhari has Arabic text with corresponding English translation side by side. All Muslim Scholars agree that Sahih Al-Bukhari is the most authentic book after the Qur’an.

LANGUAGE ENGLISH AND ARABIC Sahih Al-Bukhari covers almost all aspects of life in providing proper guidance from the messenger of Allah. Translated into English in a very easy & simple language, so that all readers can understand it without difficulty. This summarized edition of Sahih Al-Bukhari has Arabic text with corresponding English translation side by side. All Muslim Scholars agree that Sahih Al-Bukhari is the most authentic book after the Qur’an. The Summarized Bukhari is condensed into about 1000 pages by selecting a few Ahadith from the original 9-Volume which has about 4000 pages. This book contains about 2220 Ahadith. Most of the duplicate hadith from different chains (with slight variations) have been removed and only one has been kept

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Shaih Al-Bukhari by DR. Muhammad Muhsin Khan”
}catch (ex){}